Dilsen-Stokkem
Morgen!

WIJ geloven in eigen kunnen, in de inzet en de talenten van velen in Dilsen-Stokkem. Wij willen gaan voor een stadsbestuur dat de deskundigheid van zijn eigen inwoners erkent en voedt via een cultuur van samenwerken, dialoog en overleg.

WIJ luisteren en maken samen met de mensen van Dilsen-Stokkem het beleid. In Dilsen-Stokkem krioelt het van specialisten, organisaties, verenigingen en bedrijven die, elk op hun manier en vanuit de eigen rol, mensen proberen te betrekken. Met een vernieuwd beleid gaan WIJ voortdurend op zoek naar dergelijke partners en bondgenoten om samen mee te overleggen en eventueel te beslissen.

WIJ willen de paraplu niet opentrekken en alleen vragend in de richting van Brussel kijken. WIJ willen zelf ambitieus zijn, niet wachten op het initiatief van anderen, maar de grenzen aftasten van wat WIJ in Dilsen-Stokkem kunnen.
WIJ zullen direct de adviesraden meer inspraak geven en samenstellen met inwoners en verenigingen die mee het beleid willen bepalen.


Jan Geuskens, Lijsttrekker Dilsen-Stokkem

Open Ruimte en wonen
Levende buurten
Verkeersveiligheid
Verenigingen
Onderwijs
Werk
Toerisme
Zorg en welzijn

© 2017 CD&V Dilsen-Stokkem Contacteer Ons