LEVENDE BUURTEN
met hun eigen karakter! 

Wij willen de wijk- en buurtwerking volop ondersteunen door de stedelijke infrastructuur aan betaalbare tarieven aan te bieden voor hun activiteiten.

De 5 kernen van onze deelgemeentes hebben hun eigen karakteristiek en identiteit en die willen we behouden én versterken. WIJ willen het zelf-organiserend vermogen van onze mensen aanspreken en organisaties ruimte geven binnen hun dorpskernen.

WIJ geloven in het buurtleven als kloppend hart in onze stad. Een ontmoetingsplaats waar iedereen rust en ruimte kan vinden.

Dat doen we vooral door te investeren in het samen-leven. Omdat we absoluut willen dat concrete initiatieven ondersteund worden door de inwoners, krijgt participatie van de buurtbewoners een belangrijke sleutelrol.

We kiezen bewust voor betrokkenheid van kwetsbare groepen. Een aantal wijken in Dilsen-Stokkem verdient een bijzondere aanpak omwille van hun specifieke sociale situatie.

Samenwerking gaan we ondersteunen door een financiële tegemoetkoming te geven als verenigingen hun eigen infrastructuur ter beschikking stellen aan andere verenigingen en groepen.

© 2017 CD&V Dilsen-Stokkem Contacteer Ons