VERKEERSVEILIGHEID
Parkeren en bereikbaarheid!

Een doordachte verkeerscirculatie voor voetganger, fiets en auto aan schoolomgevingen is onze absolute topprioriteit. Bij alle werken gaan wij voor renovatie en verbetering van alle fiets- en voetpaden. Veiligheid voor de zwakke weggebruiker staat centraal.

De verkeersuitdagingen aan de scholen willen we doordacht aanpakken door te streven naar een strikte scheiding van voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer.

De verkeerschaos aan de schoolomgeving moet beperkt worden. We opteren voor meer schoolstraten en fietsstraten waar het kan. Dit moet gebeuren in goed overleg met de buurt en de ouders.

WIJ bekijken ruimtelijke ordening, wonen en mobiliteit als een geïntegreerd verhaal. Een slimme inplanting van nieuwe woongebieden, bedrijven en wegeninfrastructuur is van belang voor een goede organisatie van onze mobiliteit.

Koning Fiets zetten WIJ prominent op de eerste plaats in alle verdere beleidsbeslissingen!

De stad moet een actieve rol opnemen in een betere ontsluiting van het Maasland.

© 2017 CD&V Dilsen-Stokkem Contacteer Ons