WERK
WIJ willen lokale handelaars ondersteunen.


WIJ willen een contactpunt in de stad, waar ondernemers en startende zelfstandigen terecht kunnen met al hun vragen en noden.
WIJ pleiten ervoor om een volwaardige tewerkstellingsambtenaar van de stad in te zetten om lokale werkgelegenheid te creëren. Een wervend project voor onze industrieterreinen is noodzakelijk.

Regelmatig overleg met alle partners is nodig om te komen tot een lokaal tewerkstellingsbeleid.
Om een oplossing te vinden voor leegstaande panden kunnen met steun van het stadsbestuur, pop-ups gestimuleerd worden.
Inzetten op sociale tewerkstelling blijft voor ons een must. Mensen met een beperking dreigen al te vaak uit de boot te vallen.

© 2017 CD&V Dilsen-Stokkem Contacteer Ons