ZORG EN WELZIJN
In onze stad zelf of in de buurt.


Dilsen-Stokkem heeft een uitgebreid aanbod wat zorg betreft. Er moet blijvend aandacht zijn om dit aanbod nog te verstevigen.
Het probleem van de vereenzaming is voor ons een belangrijk aandachtspunt.
We pleiten ook voor kortverblijf bedden in de ouderenzorg in Dilsen-Stokkem. Mantelzorgondersteuning vanuit de stad blijft essentieel in functie van de noden.

Wij willen een eigentijds beleid voeren voor personen met een beperking. Zij moeten kunnen deelnemen aan het gewone leven op alle levensdomeinen. Het stadsbestuur draagt medeverantwoordelijkheid in het realiseren van deze zorgvernieuwing. Overleg met deskundigen in de sector is noodzakelijk. De Meander in Stokkem kan hierin een belangrijke partner zijn. We beklemtonen het belang van het Huis van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun zorg en opvoeding van hun kinderen is bevorderlijk voor een goede levenskwaliteit.

WIJ willen een hartveilige gemeente worden en de engagementen aangaan die bij dit charter horen.

© 2017 CD&V Dilsen-Stokkem Contacteer Ons